top of page

LINKKEJÄ MUILLE ILMAILUUN LIITTYVILLE SIVUSTOILLE

Tälle sivulle on koottu joitakin tärkeimpiä kopimaiseen ilmailuharrastamiseen liittyviä linkkejä.

Jos sinulla on ehdotuksia vastaavien linkkien lisäämiseksi sivustollemme, ota yhteyttä sivuston ylläpitäjään: info@varkaudenlentokerho.fi

Intranet kerhon jäsenille

Vuonna 1919 perustettu Suomen Ilmailuliitto ry - SIL - on urheilu- ja harrasteilmailun valtakunnallinen keskusjärjestö Suomessa.

Ilmailu lehti on Suomen Ilmailuliiton jäsenlehti, joka tarjoaa monipuolista tietoa ilmailun eri lajeista ja niiden harrastajista.

Suomen Urheiluilmailuopisto on kaikkien ilmailun harrastajien oma opisto, joka toimii  Räyskälän ilmailukeskuksessa. Opiston päätoimintoina ovat sekä eri lajitaitoja ja osaamista kehittävät kurssit että ilmailulajien opettajakurssit.

​Savon Ultra omistaa, operoi ja ylläpitää Ikarus C 42 tyyppistä Ultrakevytlentokonetta Varkauden Lentokentällä. Kone on koulutuskelpoinen ja Savon Ultra järjestääkin UPL lupakirjakoulutusta yhteistyössä Varkauden Lentokerhon kanssa. 

Suomessa on 56 virallista valvomatonta lentopaikkaa eli kansankielellä korpikenttää tai pienlentokenttää. Lentopaikat.fi sivusto on keskittynyt niiden esittelemiseen

TrafiCom on Suomen ilmailuviranomainen, joka huolehtii ilmailun yleisestä turvallisuudesta, edistää ilmailun ympäristöystävällisyyttä ja hoitaa sekä lentoliikenteeseen että lentoliikenteen sujuvuuteen liittyviä asioita.

Kuopion Ilmailuyhdistys on aktiivinen ilmailuharrastuksen Kuopion seudulla mahdollistava toimija. Kuopiolaisten kotikenttänä on Rautavaaran lentokenttä. Varkauden Lentokerho tekee Kuopion Ilmailuyhdistyksen kanssa mm. koulutusyhteistyötä.

Savonlinnan Lentokerho ry on Savonlinnan lentokentällä toimiva lentokerho, jonka kanssa Varkauden Lentokerho tekee mm. kaluston huoltoon liittyvää ja koulutusyhteistyötä.

bottom of page