top of page

KOULUTUSTOIMINTA

Varkauden Lentokerho Ry kouluttaa pääsääntöisesti kaikki jäsenensä itse. Kerho on kouluttanut toimintansa aikana kymmeniä purjelentäjiä.

Peruskurssin jälkeen kerho järjestää jäsenilleen aktiivisesti jatkokoulutusta. Osa kerhossamme purjelentokoulutuksen saaneista, ovat edenneet urallaan liikennelentäjäksi asti

Koulutusorganisaatio

Varkauden Lentokerhon koulutusorganisaatio vastaa koulutustoiminnan sujumisesta turvallisesti ja voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Kerhon koulutusorganisaation yhteyshenkilöt:

Kari Kaukonen, koulutuspäällikkö, lennonopettaja 

 - Purjelento

 - Moottoripurjelento

 - Ultrakevytlento

 

Seppo Tyrväinen, lennonopettaja              

 - Purjelento

 - Moottoripurjelento

 - Ultrakevytlento

Vesa Kumpulainen, lennonopettaja              

 - Purjelento

Koulutusorganisaatio järjestää tutustumiskurssien ja purjelentokurssien lisäksi kerhon jäsenten jatkokoulutuksesta niin, matkalento- pilvilento, kuin mopu jatkokoulutustenkin osalta.

Kun lentotunteja on kertynyt riittävästi, kerhon jäsenen on mahdollista kouluttautua myös purjelennon opettajaksi tai vaikkapa tarkastuslentäjäksi asti.

Muu koulutustoiminta

Kerhon jäsenet osallistuvat taitojensa mukaisesti myös kerhon kaluston huoltotöihin. Tätä varten kerholaisia osallistuu tarpeen mukaan myös koneiden huoltokursseille kerhon ulkopuolella.

Purjekoneilla lennettäessä pelastusvarjon käyttö on pakollista, varjojen pitää hätätilanteessa toimia moitteettomasti. Tätä varten ne pitääkin huoltaa ja pakata uudelleen säännöllisesti. Osa kerhon jäsenistä on käynyt erityisen pelastusvarjon pakkauskurssin.

Vuosien varrella kerho on järjestänyt myös laskuvarjohyppykursseja. Tällä hetkellä kerhossa ei ole hyppytoimintaa.

bottom of page