top of page

Purjelennon jatkokoulutusta

Varkauden Lentokerho Ry järjestää tarpeen mukaan jäsenilleen ilmailun jatkokoulutusta.

Kerho järjestää pursikirjan suorittaneille jäsenilleen myös purjelentoon liittyviä maastolasku-, matkalento-, pilvilento ja moottoripurjelento jatkokursseja. Lisäksi kerho kouluttaa huoltotoimintaa varten jäseniään erilaisilla huoltokursseilla.

Kun lentotunteja on kertynyt riittävästi, voi purjelentoharrastusta viedä pidemmälle ja kouluttautua lennonopettajaksi tai erikoistua vaikkapa purjekoneella tapahtuvaan taitolentoon.

Vuosittain kerho järjestää jäsenilleen myös maaliinlaskukilpailut, jossa pyritään laskeutumaan mahdollisimman tarkasti kiitotielle merkitylle maaliviivalle, viivan ylityksestä tai alituksesta kisan tuomaristo antaa virhepisteitä, jotka ratkaisevat kisamenestyksen. Useana vuonna on nähty myös nollasuorituksia, jolloin koneen pyörä koskettaa maaliviivaa juuri koneen istuessa laskuun.

Matkalento- ja maastolaskukoulutus

Muutaman vuoden välein ja aina tarpeen mukaan kerhossa on järjestetty matkalento- ja maastolaskukoulutusta, jotta kerholaisilla riittää taidot toimia myös matkapurjelentojen yhteydessä turvalliseuudesta tinkimättömin menetelmin.

Maastolaskuharjoituksessa laskeudutaan kiitotielle tai kentän nurmialueelle merkittyyn 200m pituiseen suorakaiteen malliselle alueelle. Opettaja varmistaa koneen takapenkillä turvallisen toiminnan maastolaskuharjoituksen aikana.

Matkalento- ja maastolaskukoulutus on edellytys ennen itsenäisten pidempien matkalentojen aloitusta

Pilvilentokoulutus

Ilman pilvilentokelpuutusta purjelentäjä ei saa lentää pilven sisälle, koska pilvessä ilman näköhavaintoja maastosta/horisontista ihmisen aistit pettävät ja koneen suunnasta ja asennosta tehdyt päätelmät voivat olla täysin virheellisiä jo alle minuutin päästä pilveen lennettyään.

Pilvilentokoulutus mahdollistaa oppia lentämään purjekonetta kaarto- ja kallistusmittarin, nopeusmittarin ja kompassin avulla.

Teoriaosuuden läpikäynnin jälkeen on lentoharjoitusten aika, jolloin oppilas menee koulukoneen takapenkille, hänen päälle laitetaan näkyvyyden koneesta ulospäin estävä huppu ja opettajan neuvojen mukaan oppilas opettelee lentämään vain mittarien varassa oikein.

MOPU koulutus

Kun lentoja on kertynyt purjekoneella 100 ja vähintään 35 lentotuntia, voi purjelentolupakirjan päivittää MOPU kirjaksi, jonka suoritettuaan voi lentää myös moottoripurjekoneilla.

Moottoripurjekone tarjoaakin purjelentoon verrattuna helpon tavan harrastaa matkalentoja. Kerhon RF5 Tuulia moottoripurjekone onkin oikein mukava matkapeli, matkanopeuden ollessa 165km/h.

UUTTA!!! Jatkolentokoulutus Ultrekevyelle lentokoneelle

Kun lentoja on kertynyt purjekoneella 100 ja vähintään 35 lentotuntia, voi purjelentolupakirjan päivittää ULTRA lentolupakirjaksi, jonka suoritettuaan voi lentää myös Ultrakevyillä lentokoneilla.

Ultralennonopettaja Seppo Tyrväinen, Puh: 040553 5400

Vuoristo- ja aaltolentoleiri

Useampana vuonna kerholaiset ovat koonneet porukan ja lähteneet Kebnelle aaltolentoa harrastamaan vuoristo-olosuhteissa. Mereltä puhaltava tuuli vuoriin osuessaan aiheuttaa ylempiin ilmakerroksiin asti ulottuvan häiriön: aallon, jota hyödyntämällä on mahdollista nousta purjekoneella kilometrien korkeuteen. Lue lisää (julkaistu myös Ilmailu -lehdessä).

Lisätietoja: Purjelennon opettaja Vesa Kumpulainen, Puh: 040 720 3222

bottom of page