top of page

Kaluston huoltotoiminta

Varkauden Lentokerhon huolto-organisaation tehtävänä on huolehtia VLK: koneiden huolloista. Koneiden lentokelpoisuuden tulee olla kerhossamme erinomainen, jotta kerholaisilla on toimiva kalusto käytössään.

Kerholaisten koneista huolta pitävät huoltomekaanikot jotka omaavat lupakirjan koneiden huoltotoimiin.

Purjekoneiden vuosihuollot

 

Talvikauden aikana Purjekoneet huolletaan huolto-ohjelmansa mukaisesti, tarkastetaan kaikki kriittiset kohdat, puhdistetaan voidellaan liikkuvat nivelet. Vaihdetaan kuluneet osat ja ne jotka pitää huolto-ohjelman mukaisesti vaihtaa määrävälein.

Ennen päivän ensimmäistä lentoa, lentäjä tekee koneelleen päivätarkastuksen, konetyypin huolto-ohjelmaan merkityn tarkastuslistan mukaisesti, jolloin varmistuu koneen lentokelpoisuus. Lisäksi ennen lentoa käydään läpi lentoonlähtöön tehty tarkastuslista.

Aivan kuten autotkin, kaikki ilma-alukset on katsastettava, jotta koneiden lentokelpoisuus säilyy voimassa. Katsastuksessa käydään läpi myös koneelle edellisen katsastuksen jälkeen tehdyt huoltotoimenpiteet​Kerhon huoltopäällikkö

 

kerhon huoltopäällikkö vastaa koneiden huollon valvonnasta ja tekee kriittiset tarkastukset itse koneisiin. Kaikki määräaikaishuollot (lentotunti- tai aikaperusteiset) kuitataan lentokoneen päiväkirjaan.​

Joskus lentäessä tai koneiden maakäsittelyssä sattuu pieniä vahinkoja, jolloin pitää syntyneen vaurion vakavuus tarkastaa ja suorittaa tarvittavat korjaukset. Huoltopäällikkö tarkastaa aina pienetkin havaitut vauriot ja päättää miten vaurio korjataan.

Sähköpostiosoite: huolto@varkaudenlentokerho.fi

Vaativammat huoltotoimenpiteet

 

Valtuutettu huoltoasiantuntija tekee vaativammat huoltotoimenpiteet, kuten esim. hinauskoneiden vuosihuollot, jolloin varmistuu koneen lentokelpoisuus seuraavaksi lentokaudeksi.

bottom of page