top of page

Koulutusohjelma

Kurssilla noudatetaan Trafin ilmailumääräystä PEL M2-70 ja Suomen Ilmailuliiton UPL koulutusohjeita soveltuvin osin. 

Teoriaopetus

Teoriakoulutuksen voi suorittaa jo edellisen talven aikana tai vaihtoehtoisesti rinnakkain kurssin lento-osuuden kanssa. Tyypillisesti UPL teoriakurssit suoritetaan Suomen Urheiluilmailuopiston verkkokurssina. Teoriakurssi sisältää varsin monipuolisen tietopaketin tehtävineen ja verkkokurssin suoritus vastaa 48 oppitunnin koulutusmäärää, joiden lisäksi suoritetaan oppiainekohtaiset teoriakokeet.

Lentokoulutus

Lento-osuus käsittää vähintään 25h lentoaikaa, joista vähintään 15 lentotuntia koululentoina ja vähintään 5 lentotuntia yksinlentoina ja​ edellä mainittuihin lentoihin on kuuluttava vähintään viisi (5) lentotuntia matkalentoina sisältäen vähintään 150 km:n pituisen matkalennon yksin, jonka aikana on suoritettava lasku pysähtymiseen saakka vähintään yhdelle lentopaikalle, joka ei ole sama kuin lähtölentopaikka.


 

Sovi tutustumislento !!!

Lisätietoja antaa ultrakevytlennonopettaja:  Seppo Tyrväinen, Puh: 040 553 5400

Voit ottaa yhteyttä myös sähköpostilla: koulutus@varkaudenlentokerho.fi 

Koulutuskoneena on Savon Ultran Ikarus C 42

Ultralennon peruskoulutus

Varkauden Lentokerho Ry järjestää yhteistyössä Savon Ultran kanssa Ultrakevytlennon peruskursseja. Tutustumiskurssin jälkeen voi halutessaan jatkaa suoraan Ultrakevytlennon peruskurssille. ​

Ultrakevytlentokurssi suoritetaan kerhossamme yleensä viikonloppuisin ja arki-iltaisin kelin salliessa koululennot. 

Ota yhteyttä lennonopettajaamme ja sovi aika tutustumiskurssille tai suoraan ultrakevytlennon peruskurssille. Yhteystiedot alempana.

bottom of page