top of page

KERHOSTA

Varkauden Lentokerho RY on Suomen Ilmailuliiton jäsenyhdistys, tarjoten paikallistasolla ilmailusta kiinnostuneille jäsenille mahdollisuuden ilmailuharrastukseen.

Kerhon johtokunta huolehtii ja päättää kerhon päivittäisistä asioista yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.

Varkauden Lentokerho Ry - aktiivinen ilmailun edistäjä talousalueella

Varkauden Lentokerho ry:ssä on n.60 jäsentä, joista aktiivikerholaisia oli vuonna 2012 n. 20kpl.
Kerhon kotikenttänä toimii Varkauden Lentokenttä Joroisissa, jossa sijaitsevat kerhon lentokonehalli ja huoltotilat.

Jäsenet päättävät VLK:n suuntaviivoista kahdessa varsinaisessa sääntömääräisessä kokouksessa.

Johtokunta vastaa toimikaudellaan VLK:n käytännön johtamisesta.

​Koulutusorganisaatio vastaa lentokoulutuksesta VLK:ssa.

Huolto-organisaatio vastaa VLK:n lentokaluston toimivuudesta ja kunnosta.

Laskutusorganisaatio vastaa VLK:n kirjanpidosta, laskuseurannasta ja laskutuksesta.

Kerhon toiminta pitää sisällään purjelentoa, moottoripurjelentoa, moottorilentoa (hinaus) sekä aktiivista koneiden huoltamista.

Kerho on ollut aktiivisesti mukana erilaisissa tapahtumissa, esitellen toimintaansa ja purjelentoa harrastuksena, edellisen kerran  olimme mukana Vuoden Turvallisin  Päivä 2013 tapahtumassa, jossa kerholla oli esillä paikalle tuodun purjekoneen lisäksi Suomen Urheiluilmailuopiston purjelentosimulaattori, jonka ääressä olikin jonoa melkein koko päivän.

13.6. olimme mukana purjelentokoneen ja purjelentosimulaattorin kanssa Varkaudessa Kauppakadun Kesäkatuilta tapahtumassa. Jonoa riitti koko tapahtuman ajaksi jälleen!

bottom of page